Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Οδηγός Επιχειρηματικότητας-Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προχώρησε στην έκδοση Οδηγού Επιχειρηματικότητας-Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΕΣΠΑ 2014-2020 στο οποίο παρουσιάζονται εκτός των άλλων και δράσεις και προγράμματα του ΕΣΠΑ 2013-2020 που πρόκειται να προκηρυχθούν εντός του 2017. Διαβάστε τον οδηγό εδώ…