Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Τα δημοφιλέστερα εκπαιδευτικά εργαλεία για το 2016 ανά κατηγορία

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται τα δημοφιλέστερα εκπαιδευτικά εργαλεία ανά κατηγορία, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από την ανατροφοδότηση των χρηστών κατά το έτος που πέρασε. Περισσότερα εδώ…