Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Αλλάζει ο «χάρτης» του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην Ελλάδα

Ο Νόμος 4411/2016 επέφερε μία σειρά σημαντικών αλλαγών αναφορικά με την ποινική αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην Ελλάδα. Περισσότερα εδώ…