Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Υλικό παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών MIS, Μάρτιος 2016

Υλικό από τις παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS), που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2016.