Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

«Βελτιώνω την Θεσσαλονίκη» από το κινητό μου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει, ελεύθερα, δύο εφαρμογές για κινητές συσκευές που αφορούν τη χρήση της υπάρχουσας ψηφιακής υπηρεσίας «Βελτιώνω την πόλη μου». Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων – παρατηρήσεων πολιτών, τα οποία και προωθούνται προς επίλυση. Η υπηρεσία παρέχει στον πολίτη τη δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης του αιτήματός του και τον ενημερώνει για κάθε αλλαγή στην κατάσταση που αφορά την πρόοδο επίλυσής του. Παράλληλα, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ένα αίτημα, προκειμένου να αναδείξουν τη σημαντικότητά του και έτσι, να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπισή του. Περισσότερα εδώ…