Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2016

Η Ελλάδα έχει συνολική βαθμολογία 0,37 και κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη συνδεσιμότητα. Περισσότερα εδώ…