Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Τελετή Ορκωμοσίας Δ.Π.Μ.Σ., 01/04/2016

Την Παρασκευή 1 Απριλίου 2016 και ώρες 19:00-20:30, στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Ορκωμοσίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.Πρόγραμμα Τελετής
18:50
  • Έναρξη της εκδήλωσης.
  • Είσοδος των μεταπτυχιακών φοιτητών.
19:00
  • Είσοδος των Αναπληρωτών Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των Διευθυντών των Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Πληροφοριακά Συστήματα.
19:05
  • Ανάγνωση του όρκου από τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές που πρώτευσαν: Οικονομική Επιστήμη, κ. Πρωτοπαππάς Κωνσταντίνος, Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA): κ. Μαστρογιάννη Αικατερίνη, Πληροφοριακά Συστήματα (MIS): κ. Ζήσης Εμμανουήλ.
  • Χαιρετισμός των Αναπληρωτών Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των Διευθυντών των Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Πληροφοριακά Συστήματα.
  • Χαιρετισμός από τη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια κ. Μαστρογιάννη Αικατερίνη, που πρώτευσε μεταξύ όλων των αποφοίτων.
  • Χαιρετισμός από την Πρόεδρο του συλλόγου Διπλωματούχων του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, κ. Ζιζή Συμεωνίδου.
  • Χαιρετισμός από τον κ. Κωνσταντίνο Χειλά, Απόφοιτο του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS), Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
19:35
  • Απονομή των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων.
20:30
  • Πέρας της τελετής.

 Όρκος των Φοιτητών των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

“Αξιωθέντες του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υποσχόμεθα και καθομολογούμεν, ότι εξερχόμενοι του ιερού χώρου του Πανεπιστημίου, θα εξακολουθούμε να τηρούμε τις αρχές του Δικαίου και του ορθού λόγου, θεωρούντες ως ύψιστα αγαθά την ζωήν και την ελευθερίαν και αποβλέποντες εις την αλήθειαν, το δίκαιον και την ειρήνην, θα υποτάσσομε το ατομικόν εις το κοινωνικόν συμφέρον”.