Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Startup Europe Week Thessaloniki, 05/02/2016

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εβδομάδας για τις νεοφυείς επιχειρήσεις (StartUp Europe Week) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 (17.00-21.30) στην Θερμοκοιτίδα Technopolis, το Startup Europe Week Thessaloniki, μία εκδήλωση αφιερωμένη στο τοπικό start up οικοσύστημα.

Η εκδήλωση οργανώνεται από την Ευρωπαική Επιτροπή με την υποστήριξη της εταιρείας ViLabs και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ. 
Στόχος της εκδήλωσης είναι να ενημερώσει το κοινό σχετικά με:
  • Ευκαιρίες που παρέχονται από δημόσιους φορείς για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας
  • Εθνικά και Ευρωπαικά προγράμματα χρηματοδότησης
  • Το τοπικό οικοσύστημα για την υποστήριξη των start ups.

Η εκδήλωση θα αποτελέσει μία μοναδική ευκαιρία για ενημέρωση και δικτύωση μεταξύ επιχειρηματιών, νέων επιστημόνων, φοιτητών και εκπροσώπων δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών με εμπειρία στην υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.