Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

Οι ψηφιακές δεξιότητες σε Big Data analytics και IoT, οι πιο περιζήτητες στην αγορά

Τεράστιο έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων επικρατεί στη διεθνή επιχειρηματική αγορά, το οποίο στερεί από τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα για μια πιο ταχεία μετάβαση στη digital εποχή. Για παράδειγμα, ενώ το 73% των CIOs, παγκοσμίως, αναγνωρίζει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες στον τομέα των big data analytics skills είναι κομβικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μόνο το 39% απαντά ότι διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για να υποστηρίξει το συγκεκριμένο τομέα. Αντίστοιχα υψηλή είναι και η ζήτηση για ψηφιακές δεξιότητες στον τομέα του Internet of Things, όπου μόνο το 37% των CIOs απαντά ότι έχει στη διάθεσή του, εργαζόμενους με τα συγκεκριμένα skills. Περισσότερα εδώ…