Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

AIOTI Open Day: Χρηματοδότηση, καινοτομία και σχέδιο δράσης για την ενίσχυση του Internet of Things στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) της ΕΕ, και η ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Διαδίκτυο των πραγμάτων (Alliance for the Internet of Things Innovation, AIOTI) διοργανώνουν εκδήλωση αναφορικά με τη διεύρυνση της εθνικής  συμμετοχής σε μία από τις σημαντικότερες μελλοντικές τεχνολογίες, τo Internet of Things (IoT). Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 (14.00) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφ. Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση της Συμμαχίας ΑΙΟΤΙ και των τρεχουσών τεχνολογικών και ερευνητικών προτεραιοτήτων. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης για έρευνα και καινοτομία μέσα από τον Ορίζοντα 2020 (Internet of Things, Large Scale Pilots), ενώ θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από έργα που έχουν ήδη επιλεγεί προς χρηματοδότηση στο παρελθόν στο χώρο του Internet of Things. Στη συνέχεια, θα δοθεί χρόνος στους συμμετέχοντες για μία σύντομη παρουσίαση του οργανισμού που εκπροσωπούν, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα δικτύωσης με σκοπό τη δημιουργία συνεργειών και συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.
Περισσότερες πληροφορίες