Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Trainee International Τομέων: Οργάνωση Πωλήσεων / Διαχείριση εμπορευμάτων / Logistics

Η Lidl αναζητά 4 ταλαντούχους απόφοιτους ανώτατων σπουδών για να αναλάβουν μία θέση εκπαιδευόμενου στελέχους, σε έναν από τους παρακάτω τομείς των κεντρικών της υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη: α) Οργάνωση Πωλήσεων (2 θέσεις),  β) Διαχείριση Εμπορευμάτων (1 θέση),  γ) Logistics (1 θέση).  Περισσότερα εδώ…