Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

SMART INNO – Υποστήριξη των Δικτύων Επιχειρηματικών Αγγέλων και της Χρηματοδότησης των Νεοφυών Επιχειρήσεων

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ, σε συνεργασία με την ERFC (European Regional Framework for Cooperation), διοργανώνει διημερίδα με θέμα την υποστήριξη των Δικτύων Επιχειρηματικών Αγγέλων, την υποστήριξη των θερμοκοιτίδων και co-working places καθώς και την χρηματοδότηση των νεοφυών επιχειρήσεων.

Η διημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Αδριατική 2007-2013» στο στρατηγικό πρόγραμμα SMART INNO.
Την πρώτη ημέρα της διημερίδας στις 22 Δεκεμβρίου θα παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις στη λειτουργία των Δικτύων Επιχειρηματικών Αγγέλων στην Ευρώπη, οι αντίστοιχες διεθνείς εξελίξεις για τις Θερμοκοιτίδες, και θα διεξαχθούν πέρα από εισηγήσεις και αντίστοιχα πάνελς με την συμμετοχή των ανάλογων διακυβευτών. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα SMART INNO (http://www.adriaticinnovationhub.com/) με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της, που στόχο έχει να υποστηρίξει την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε όλες τις χώρες γύρω από την Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγος.
Ειδικότερα, στις υπηρεσίες συμπεριλαμβάνεται η εξεύρεση χρηματοδότησης για τις startups από το Αδριατικό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, β) η ηλεκτρονική υπηρεσία Ανακάλυψης Ταλέντων για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, και γ) επιμέρους υπηρεσίες του SMART INNO HUB για τη στήριξη της Έρευνας και Καινοτομίας.
Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η δημιουργία του Adrionic Business Angels Network που καλύπτει όλη την Ελλάδα και τις περισσότερες χώρες της Αδριατικής.
Την δεύτερη ημέρα 23 Δεκεμβρίου διοργανώνεται Business Angels Forum όπου οι νεοφυείς επιχειρήσεις καθώς και νέες επιχειρηματικές ομάδες καλούνται να παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά
τους σχέδια σε Επιχειρηματικούς Αγγέλους.
Oι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι επιχειρηματικές ομάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διημερίδα, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή info@atlantisresearch.gr ή/και στο τηλέφωνο 2310-531000.