Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Δωρεάν Εκπαίδευση Ανέργων σε Προχωρημένες Δεξιότητες Πληροφορικής με δυνατότητα τοποθέτησης τους σε θέσεις εργασίας

Το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής (HePIS) συνεχίζει το επιτυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «FIT4JOBS». Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε ανέργους από όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης 150 ωρών, χωρίς κόστος, σε προχωρημένες δεξιότητες Πληροφορικής.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Fit4jobs έχει σχεδιαστεί βάσει του Ιρλανδικού μοντέλου "FIT" μέσα από το οποίο περισσότεροι από 16.000 υποψήφιοι έχουν εκπαιδευτεί, ενώ 12.000 εξ' αυτών βρήκαν δουλειά μετά το πέρας του προγράμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναδείξει το συγκεκριμένο εγχείρημα ως μια από τις αποτελεσματικότερες πρωτοβουλίες για την απασχόληση ανέργων στην Ευρώπη.
Οι θεματικές που καλύπτονται είναι ο προγραμματισμός, η σχεδίαση web και κινητών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας λογισμικό και  εργαλεία με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν  συμμετοχή στο πρόγραμμα fit4jobs, το οποίο θα ξεκινήσει στα μέσα Ιανουαρίου, στο www.hepis.gr/fit4jobs/registration. Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας, και συγχρόνως να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ σε Θετικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Πληροφορική). Για την επιλογή των υποψηφίων θα διενεργηθούν προσωπικές συνεντεύξεις  και τεστ αξιολόγησης τεχνικών δεξιοτήτων.
  • Καταληκτική ημερομηνία για δήλωση συμμετοχής είναι η Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016.
  • Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής εδώ…

Πηγή: Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος