Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Apps 4 Thessaloniki, Tourism Edition

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει για 2η χρονιά τον διαγωνισμό «Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη» στοχεύοντας  αυτή τη φορά στην ενεργοποίηση του δυναμικού της πόλης για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών Web και κινητών τηλεφώνων στον τομέα του Τουρισμού.

Οι εφαρμογές αυτές θα προσφέρουν νέες δυνατότητες όσον αφορά στην ψηφιακή αφήγηση και στη δημιουργία νέων εμπειριών στους επισκέπτες της πόλης. Στοχεύει επίσης στη διάθεση ανοιχτών δεδομένων από φορείς της πόλης που σχετίζονται με τον τουρισμό, ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν από τους δημιουργούς των εφαρμογών. Ο Δήμος προσκαλεί επίσης τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να συμβάλλουν με τις ιδέες τους για πιθανές εφαρμογές, αποτελώντας μια πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς των εφαρμογών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που διατίθεται στην πλατφόρμα της διοργάνωσης, έως τις 31/12/2015.
Οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν τις ιδέες τους για εφαρμογές στον τομέα του τουρισμού έως τις 17/1/2015. Οι ιδέες αυτές αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς των εφαρμογών, οι οποίοι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν χωρίς να απαιτείται η έγκριση αυτού που την κατέθεσε.