Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Τι είναι το λογισμικό ανοικτού κώδικα: Μια εισαγωγή

O όρος “ανοιχτός κώδικας” αναφέρεται σε κάτι που μπορεί να τροποποιηθεί και να μοιραστεί ελεύθερα γιατί ο βασικός του σχεδιασμός είναι προσβάσιμος σε όλους. Λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι το λογισμικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος για την τροποποίηση ή την αναβάθμιση από οποιονδήποτε μέσω μιας ελεύθερης άδειας χρήσης. Περισσότερα εδώ…