Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Aνοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Aνοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα (opencourses), ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο. Ανοικτή γνώση διαθέσιμη σε όλους! Περισσότερα εδώ…