Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Scratch: Ο καλύτερος φίλος του εκπαιδευτικού

To Scratch (https://scratch.mit.edu/) είναι μια δυναμική οπτική γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε από το MIT (Massachusetts Institute of Technology) και δημοσιεύθηκε στο κοινό το 2007. Είναι αρκετά δημοφιλές ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές του εξωτερικού, καθώς χρησιμοποιείται κυρίως για τη δημιουργία εκπαιδευτικών παιγνίων, διαδραστικών παρουσιάσεων και διδακτικών ιστοριών. Περισσότερα εδώ…