Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Διαγωνισμό Βραβείων Έξυπνης Επιχειρηματικότητας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SMART SPECIALIZATION, το οποίο χρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» το Επιμελητήριο Δράμας, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνει Διαγωνισμό Νέων Καινοτόμων Ιδεών, απευθυνόμενο προς κάθε νέο επιχειρηματία και ερευνητή (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία), με θεμελιώδες κριτήριο την κάλυψη των στόχων της στρατηγικής για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Στις πέντε (5) καλύτερες διακριθέντες επιχειρηματικές ιδέες θα δοθεί Βεβαίωση Διάκρισης στον Διαγωνισμό, καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη ή υποστήριξη στην σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) και ενός σχεδίου προώθησης / προβολής  (Marketing Plan) για τον καθένα (σύνολο 5 Βραβεία). 
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της επιχειρηματικής ιδέας: 30/09/2015.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ…