Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Στέλεχος Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη

Από την εταιρία Ελληνικη Φιλοξενια ΑΕ, ζητείται άτομο με γνώσεις Βάσεων δεδομένων (πχ oracle, mysql), PhP, HTML 5, javaScript, jquery, Visual studio 13, καθώς και με γνώση από e-commerce πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα, όπως το prestashop. Επικοινωνία: τηλ. 2310241414, κ. Τσακτάνης  Νικολαος, email:  philoxenia@greek-hospitality.gr