Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

540 θέσεις αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ για την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3K/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).


Περιλαμβάνονται και θέσεις Διοικητικού/Οικονομικού, Πληροφορικής (Αναλυτές/Προγραμματιστές) κλπ. 
Οι θέσεις και τα προσόντα ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης αναφέρονται αναλυτικά εδώ…

Πηγή: epixeiro.gr