Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

3 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων, ενδιαφέρεται να καλύψει τις παρακάτω θέσεις:
  • Ένας (1) Επιστήμονας Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕ ή ΤΕ και Ένας (1) Επιστήμονας Επιστήμης Υπολογιστών ΠΕ. Καταληκτική ημερομηνία:19/9/2014. Προκήρυξη εδώ…
  • Ένας (1) Επιστήμονας Διοικητικής, Οικονομικής ή Τεχνολογικής κατεύθυνσης για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης του Προγράμματος. Καταληκτική ημερομηνία:22/9/2014. Προκήρυξη εδώ…
Πηγή: career.duth.gr