Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσληψη 17 ατόμων πληροφορικής και τεχνικών στο ΙΤΥΕ Διόφαντος

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: «ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και µαθητών στο δρόµο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»  προτίθεται να προσλάβει 17 άτομα µε συµβάσεις µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως εξής…