Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Απαντήσεις σε ερωτήσεις για το πρόγραμμα Voucher

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τη δράση «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». Περισσότερα εδώ…