Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Προγραμματιστής, Θεσσαλονίκη

Ζητείται προγραμματιστής με τις παρακάτω γνώσεις σε προγράμματα για σοβαρή και υπεύθυνη εργασία στην εταιρεία ΣΙΤΑΜ-eTelestia:

  • PHP, AJAX, MySQL, APACHE
  • HTML 5, CSS 3, JQuery, JavaScript
  • Drupal, Presta Shop, Joomla, Delphi
Αποστολή βιογραφικών: info@eTelestia.com
Πληροφορίες: Τηλ. 2310-251510