Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Πρόσληψη εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για την Π.Β.Μ. Λακκιάς Θεσ/νίκης για το έτος 2014-2015

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος της Π.Β.Μ. (ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική ανεπάρκεια και μαθησιακές δυσκολίες) σε ωρομίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2014– 2015, καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, , να υποβάλουν αίτηση από 29-08-2014 έως 08-09-2014 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Περιλαμβάνεται και ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Περισσότερα εδώ…