Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Προκήρυξη Διαγωνισμού Πρόσληψης Υπαλλήλων της Τράπεζας

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει Διαγωνισμό για την πρόσληψη 122 υπαλλήλων του Κλάδου Κύριου Προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων του Δικτύου της στην Περιφέρεια. Αιτήσεις μέχρι 22/07/2014. Περισσότερα εδώ…