Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Υπεύθυνος Σχολής Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη

Το Mediterranean College στο πλαίσιο της συνεχούς του ανάπτυξης, ζητά να προσλάβει για την Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΧΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (School of Computing - κωδ. Θέσης: PLCMP).

Καθήκοντα:
Η εύρυθμη εκπαιδευτική λειτουργία των προγραμμάτων ευθύνης του/της, η επαφή με το συνεργαζόμενο βρετανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα και η συμβολή του/ της στην ανάπτυξη και εξωστρέφεια της Σχολής.
Απαραίτητα προσόντα:
 • Απόφοιτος τμήματος Πληροφορικής ή τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/ Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής με συναφές μεταπτυχιακό τίτλο
 • Άριστος χειρισμός αγγλικής γλώσσας, σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Διδακτική ή Εργασιακή εμπειρία
 • Δυναμισμός, εργατικότητα και δεξιότητες επικοινωνίας
Επιθυμητά προσόντα:
 • Διδακτορικός Τίτλος
 • Εξοικείωση με το Βρετανικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης
 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Δεξιότητες οργάνωσης & management
 • Δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης ομάδας
Το Mediterranean College προσφέρει:
 • Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία: info@medcollege.edu.gr