Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στα Πληροφοριακά Συστήματα

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που συμμετέχουν στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα, καλούν τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στις ερευνητικές περιοχές που αφορούν γνωστικά αντικείμενα μελών ΔΕΠ του Προγράμματος  συναφή με τα Πληροφοριακά Συστήματα, να υποβάλουν αίτηση. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25/07/2014. Πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ…