Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από το ΙΤΥΕ Διόφαντος


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για Προγραμματιστές/Μηχανικούς Η/Υ και Πληροφορικής, για την Ανάπτυξη & Υποστήριξη Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 06/06/2014.

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:
  • Συμμετοχή στις δράσεις του Πακέτου Εργασίας 1 και συγκεκριμένα:
  • Ανάπτυξη και Υποστήριξη Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ασύγχρονη και Σύγχρονη)
  • Συμμετοχή στις δράσεις του Πακέτου Εργασίας 2 και συγκεκριμένα:
  • Ανάπτυξη και Υποστήριξη Ενημερωτικής/Εκπαιδευτικής Πύλης
  • Τεχνική υποστήριξη για την περιοδική εκτίμηση του φαινομένου της Σχολικής Βίας
  • Συμμετοχή στις δράσεις του Πακέτου Εργασίας 5 και συγκεκριμένα:
  • Τεχνική υποστήριξη στη λειτουργία της πλατφόρμας και στις διαδικασίες και τα στάδια επιμόρφωσης
  • Δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος παροχής υπηρεσιών υποστήριξης (help desk).
Θέσεις:
  • Κ1 Προγραμματιστές Εφαρμογών Διαδικτύου (web developer) (κωδικός αναφοράς Κ1 – αριθμός συμβάσεων έως 3)
  • Κ2 Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής για την υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος (κωδικός αναφοράς Κ1 – αριθμός συμβάσεων έως 2)
Περισσότερα εδώ…