Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

Δωρεάν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης» διοργανώνεται ο 5ος κύκλος των δωρεάν Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αφορούν τα παρακάτω Θεματικά Πεδία:
  • Φιλοσοφία
  • Γλώσσα
  • Βιομηχανική Αρχαιολογία
  • Θεωρία της Επιστήμης
  • Μαθηματικά και Τεχνολογία
  • Αρχαιολογία και Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς
  • Ιστορία
  • Τέχνη
  • Αρχιτεκτονική
  • Διαδικτυακά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Μάθηση
Κάθε πρόγραμμα διαρκεί 75 ή 100 ώρες. Τα Προγράμματα έχουν ως απώτερο στόχο τη συμπλήρωση των γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των αποφοίτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Η διδασκαλία των προγραμμάτων γίνεται από καθηγητές πανεπιστημίου, διδάκτορες, καθώς και διακεκριμένους επιστήμονες και προσωπικότητες από το χώρο των τεχνών και του πολιτισμού.
Τα μαθήματα είναι δωρεάν.
Η επιτυχής παρακολούθηση ενός πλήρους Θεματικού Πεδίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Αναλυτική περιγραφή των προγραμμάτων εδώ...
Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων εδώ...