Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Προϊστάμενος Εκπαίδευσης στον Τομέα Πληροφορικής – Θεσσαλονίκη

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΚΜΗ ζητά για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησής του στη Βόρεια Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη προϊστάμενο εκπαίδευσης στον τομέα σπουδών Πληροφορικής (κωδ. θέσης IT-ST).
Οι ενδιαφερόμενοι(ες ) παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα,  μέχρι την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014.
Απαραίτητα Προσόντα
Οι υποψήφιοι(ες) θα πρέπει να διαθέτουν:
  • Τίτλους σπουδών ανάλογους με τη θέση απασχόλησης
  • Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία –τουλάχιστον 5 ετών– σχετική με τη θέση απασχόλησης
  • Θετική, ευχάριστη προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα
  • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
  • Ευελιξία και ταχύτητα
  • Ευχέρεια στην ανάλυση, προγραμματισμό, υλοποίηση και έλεγχο ροής εργασιών
  • Ικανότητα στη διοίκηση ομάδων
  • Αποτελεσματικότητα και υψηλή επίδοση σε συνθήκες πίεσης
  • Καλή γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ
Περισσότερα εδώ…