Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Δικτυώνομαι σωστά, μένω στην αγορά εργασίας

Τί σημαίνει επαγγελματική δικτύωση και με ποιον τρόπο μπορούμε να δικτυωθούμε. Από την κα Βασιλική Μπαλικούρα, επιβλέπουσα ανώτερη σύμβουλος του Τμήματος Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG. Περισσότερα εδώ…