Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Παρουσίαση MIS στην εκδήλωση «Μεταπτυχιακά & Υποτροφίες @ Θεσσαλονίκη»

Την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014 παρουσιάστηκαν τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουν τα τρία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου (κόκκινο κτίριο).
Δείτε εδώ… την παρουσίαση του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα.