Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Ekinisilab – Μαζί στην Εκκίνηση!

To «Ekinisilab – Μαζί στην Εκκίνηση!» είναι μια πρωτοβουλία του ΣΕΒ, για τη δημιουργία οργανωμένου περιβάλλοντος εκκόλαψης καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων από νέους που χρειάζονται υποστήριξη, προκειμένου να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο.
Ο ΣΕΒ  προχωρά στην έμπρακτη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της γνώσης και στην προετοιμασία μιας νέας επιχειρηματικής γενιάς με προοπτική τη δημιουργία νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων. Στόχος του ΣΕΒ είναι να υποστηρίξει 150 επιχειρηματικά σχέδια με χαρακτηριστικά την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την τεχνολογική γνώση και την αξιοποίηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών με μοναδικά χαρακτηριστικά, μέχρι το τέλος του 2015.
Η πρωτοβουλία αυτή του ΣΕΒ, υλοποιείται σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας και ενισχύει την επιχειρηματικότητα των νέων επιστημόνων μεταφέροντας τα αποτελέσματα των ερευνητικών ή επιστημονικών τους έργων στο πεδίο της επιχειρηματικής δράσης. Το «EkinisiLAB – Μαζί στην Εκκίνηση!» προσφέρει στους υποψήφιους νέους επιχειρηματίες όλη την υποστήριξη που χρειάζονται, ώστε να δοκιμάσουν την ιδέα τους, να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες για επιτυχία στο επιχειρείν και να γνωρίσουν τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα προσφέρει:
  • Φιλοξενία σε οργανωμένο περιβάλλον στήριξης.
  • Coaching και Συμβουλευτική για τη διαμόρφωση στρατηγικής, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την προβολή και προώθηση των προϊόντων στην αγορά.
  • Επιμόρφωση για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης.
  • Μentoring και Δικτύωση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ με πολυετή εμπειρία.
Το «EkinisiLAB – Μαζί στην Εκκίνηση!» έχει δημιουργήσει 4 δομές στήριξης με προοπτική επέκτασης και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
Συγκεκριμένα διαθέτει:
  • 1 νέα δομή στο κέντρο της Αθήνας, που εντάσσεται στο πλαίσιο του «Έργου Αθήνα» και λειτουργεί ως κέντρο στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας και προώθησης της καινοτομίας, στην πρωτεύουσα.
  • 1 δομή στο Ερευνητικό Κέντρο «Δημόκριτος», στην Αγία Παρασκευή.
  • 1 δομή στο  Βόλο, στο Κτίριο Καπνού.
  • 1 δομή στο χώρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στο Ηράκλειο Κρήτης.
Στις δομές αυτές, ο ΣΕΒ έχει ήδη υποστηρίξει 33 επιχειρηματικά σχήματα από τα οποία έχουν προκύψει 9 δυναμικά Start ups και ξεκινά άμεσα την υποστήριξη 40 νέων επιχειρηματικών σχημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας http://www.ekinisilab-sev.gr/

Πηγή: ICTplus.gr