Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Θέσεις εργασίας στο 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικά εκατόν έντεκα (111) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 15ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Περιλαμβάνονται και θέσεις πληροφορικής
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 17:00.
Περισσότερα εδώ...