Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Δράση "your first EURES job", με σκοπό τη μείωση της ανεργίας μεταξύ των νέων στην Ε.Ε.

Επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση είναι νέοι 18-30 ετών, πολίτες της Ε.Ε. ή νόμιμοι κάτοικοι αυτής που αναζητούν εργασία εκτός της χώρας τους.

Η εν λόγω δράση χρηματοδοτεί μέρος των εξόδων πρώτης εγκατάστασης/ταξιδίου με ένα ενιαίο ποσό, το οποίο κυμαίνεται από 600 μέχρι και τα 1030 ευρώ, ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέχρι του ποσού των 300 ευρώ για την μετάβαση των ενδιαφερομένων για συνέντευξη.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ…