Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Πρόσληψη Προσωπικού από το Ε.Τ.Α.Α.

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.
Για το Νομό Θεσσαλονίκης, υπάρχουν προς πλήρωση 6 (έξι) θέσεις ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού και 1 (μια) θέση ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού.

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης για το Νομό Θεσσαλονίκης εδώ…
Δείτε την ανάρτηση και τα σχετικά links για τις διαθέσιμες θέσεις και στους υπόλοιπους νομούς εδώ…