Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Χειριστής Helpdesk, OTS Α.Ε.

Η θέση αφορά την Ομάδα Εφαρμογών Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και συγκεκριμένα το Τμήμα Help Desk της εταιρείας OTS. Οι αρμοδιότητες της θέσης είναι: Εκπαίδευση πελατών στις εφαρμογές HR, Εγκατάσταση και παραμετροποίηση των εφαρμογών και Τηλεφωνική υποστήριξη πελατών. 
Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή βιογραφικού εδώ...