Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Θέσεις Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων στο ΤΕΙ Σερρών

Το ΤΕΙ Σερρών προκηρύσσει την πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών και άλλων επιστημονικών αναγκών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, των Τμημάτων:
1. Μηχανολογίας
2. Πολιτικών Δομικών 'Εργων
3. Πληροφορικής και Επικοινωνιών
4. Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
5. Λογιστικής
6. Διοίκησης Επιχειρήσεων
7. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων και
8. του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.I. Σερρών.

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μέχρι την 20η Ιουνίου 2012.
Η αναλυτική προκήρυξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Σερρών στη διεύθυνση  http://www.teiser.gr