Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Θέση Εργασίας: Στέλεχος Εμπορικής Διαχείρισης, Θεσσαλονίκη

Περιγραφή εργασίας : Παρακολούθηση εισπράξεων έργων, Έλεγχος κοστολογίου έργων, Διαχείριση παραγγελιών, Επικοινωνία με πελάτες/προμηθευτές 
Ο κατάλληλος Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα / χαρακτηριστικά:
  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης)
  • Σχετική προϋπηρεσία 3-5 έτη σε αντίστοιχο κλάδο
  • Άριστες γνώσεις Η/Υ
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση άλλων ξένων γλωσσών
  • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση
  • Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα, τήρηση προθεσμιών
Περισσότερα εδώ...