Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Θερινό Σχολείο στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ζάκυνθος) - προβλέπεται επιδότηση των συμμετεχόντων

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, πρόκειται να υλοποιήσει στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως διεθνούς πόλου εκπαίδευσης και καινοτομίας»,το «Θερινό Σχολείο στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ανάδειξη, Προβολή και Διαχείριση Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων για την Τουριστική Ανάπτυξη», από 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτέμβρη 2012 στην Ζάκυνθο.
Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4,00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά 240,00€ κατ’ άτομο).
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : από 23/05/2012 έως 13/07/2012 .
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του σχολείου, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αίτησης, πατήστε εδώ…
  
Πηγή: career.duth.gr