Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Υπάλληλος Γραφείου – Πτυχιούχος ΑΕΙ, σε Εταιρία Τροφίμων στη Θεσσαλονίκη

Υπάλληλος Γραφείου Δίδα -Κυρία από 25 έως 30 ετών με Πτυχίο ΑΕΙ ζητείται από μεγάλη Εισαγωγική Εταιρία Τροφίμων για το τμήμα Εισαγωγών/Εξαγωγών με έδρα και θέση Εργασίας το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητη Άριστη Γνώση Αγγλικής με Πτυχίο, θα προτιμηθούν βιογραφικά με προϋπηρεσία. Μισθός συν ασφάλιση με προοπτικές ανάπτυξης. Βιογραφικά στο: office@3Bmarkets.gr, υπ' όψιν Human Resources / Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων.

Πηγή: dasta.auth.gr  και  Αγγελιοφόρος